nederlands

Adverteren

Het internet wordt alsmaar belangrijker, zo ook in de paardenwereld. Trekpaard.be is altijd up-to-date met het laatste nieuws en kan daardoor rekenen op zeer mooie bezoekersaantallen... en dus... is deze de website dé ideale plaats om ook uw producten, uw bedrijf, uw evenement,... voor te stellen!

Hieronder geven we u het overzicht van de adverterings-mogelijkheden. Rechts vindt u een overzicht van de verschillende advertenties "op ware grootte". Voor verdere informatie kan u steeds vrijblijvend contact opnemen (e-mail).Statistieken

 • Online sinds 01/11/2010

 • november 2010 : 13.503 unieke bezoekers
  december 2010 : 14.861 unieke bezoekers

  nov. 2011 : 26.583 unieke bezoekers (gemiddeld 886/dag)
  dec. 2011 : 26.450 unieke bezoekers (gemiddeld 853/dag)

  nov. 2012 : 37.185 unieke bezoekers (gemiddeld 1239/dag)
  dec. 2012 : 36.518 unieke bezoekers (gemiddeld 1178/dag)

  nov. 2013 : 43.503 unieke bezoekers (gemiddeld 1450/dag)
  dec. 2013 : 50.498 unieke bezoekers (gemiddeld 1628/dag)

 • Aantal e-mailadressen voor nieuwsbrief: 1754 (dd. 22/02/2014)Types advertenties


1. LOGO BANNER
- logo in de roterende balk bovenenaan
- dynamisch, zeer opvallende positie, zichtbaar op alle pagina's
- grootte: 100 x 50 pixels
- bestandstype: jpeg, gif of png

2. SKYSCRAPER
- verticale banner
- rechts op de website
- maximale zichtbaarheid, hoge attentiewaarde, groot oppervlak
- zichtbaar op alle pagina's
- max. aantal online: 1
- grootte: 145 x 530 pixels
- bestandstype: jpeg, gif, png of swf

3. SMALL SKYSCRAPER
- verticale banner (helft van nr.2)
- rechts op de website
- hoge attentiewaarde
- zichtbaar op alle pagina's
- max. aantal online: 2
- grootte: 145 x 265 pixels
- bestandstype: jpeg, gif, png of swf

4. BIG
- ± 4:3 verhouding
- op de homepagina
- enorme blikvanger
- max. aantal online: 1
- grootte: 405 x 300 pixels
- bestandstype: jpeg, gif, png of swf

5. RECTANGLE
- vierkante advertentie
- links op de website
- snel inzetbaar, aandachttrekker
- zichtbaar op alle pagina's
- onder het menu dus grote zichtbaarheid
- max. aantal online:
- grootte: 145 x 145 pixels
- bestandstype: jpeg, gif, png of swf

6. HENGSTEN PUBLICITEIT
- foto hengst in slideshow onder menu
- links op de website
- zichtbaar op alle pagina's
- extra informatie over uw goedgekeurde hengst
- informatietekst, foto's, nakomelingen, pedigree,...
- uw uitgebreide contactgegevens
- grootte foto links: 145 x 100 pixels
  lees verder...Prijzen onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
Alle prijzen zijn excl. BTW.

Voor alle verdere informatie kan u contact opnemen met Eva De Smidt, e-mail: eva@roxama.be, tel: +32 (0)494 92 47 08.