nederlands
06-04-2018
Decreet goedgekeurd

Blokstaartverbod

Het Vlaams Parlement heeft op 14 maart 2018 het decreet goedgekeurd, waardoor dieren die geblokstaart worden na de inwerkingtreding van dit decreet, uitgesloten worden van alle tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden in Vlaanderen, ook wanneer de ingreep gebeurde om medische noodzaak. Dit decreet dient nog bekrachtigd te worden door de Vlaamse Regering, waarna het naar het Belgisch Staatsblad gestuurd zal worden voor publicatie. De juiste datum van publicatie kunnen we dan ook nog niet meegeven. Normaal gezien is dit eerder een kwestie van weken dan van maanden. Het decreet zal in werking treden 10 dagen na publicatie

« retour